Indlæg ~ Post

Words ~ Ord!

Words ~ Ord!

{Dansk tekst under den engelske }

I have so much to tell, I am a kid. I just have had a few years on Earth. My mother says I should be quiet and not talk so much.

My words become silent.

I go to school and am a good student. I wanted to tell so much. The teacher said I should be quiet and not fill so much.

My words become silent.

I want to work and try to find my place. I want to be a photographer; I want to try so much. I am a woman, and at this time, women are not allowing to be seen too much.

My words become silent.

I meet many people; they are over-friendly and nice. Then they start manipulating me to do what they want me to do and be.

My words become silent.

I am older and still cannot understand people. When I talk to them, it is as if the words become meaningless, without meaning, just a mouth moving, like on a puppet doll theatre. What do I have to say? What is important to say? What was important before is now irrelevant.

My words become silent.

I usually write to family and friends, what can one say now that matters? what to say. Talk about the weather, though too empty, discuss the new topics that are in all media, with racism and police brutality and social conditions?

My words become silent.


Before, I would be angry of things that it happens, but now. Why is no one really saying their opinion, what matters to them? Death? It has something you can touch and feel, is it? However, there is no death; we all live on in one form or another. Nature shows it in all its diversity. Is it different with us “humans”?


My words remain silent.

If I show others that “Now it’s enough” they get offended, scared or just turn their backs.
Does it have anything to do with the fact that I am an “older” “younger” “child” or does it have something to do with being too thick or too thin? Is it “just” that the ugly face reappears, “Racism”


Racism: White speaks down to black, brown, yellow or red?
Racism: Black tells white that white must not do this and that if white would want to help. Is it reverse racism?
Racism: Young people do not want advice from the elderly.
Racism: Elderly people, who cannot stand the young people because they understand nothing, are noisy and do not stand up for them on buses, trains or elsewhere?
Racism has many facets.


My words remain silent.

Justice and freedom, they are shouting from everywhere.
Justice to get all his money back which the government has taken from us, to aid in any such situations as the present one.
Justice would be that the members of the Folketing should give some of their salary to the total coffers.
Justice will be that the money we pay in taxes to the “elected representatives” which is being withheld to a national fund.

I use many words to say nothing.
That is why I am not talking anymore. I no longer talk to people who do not want me to be who I am.
My thoughts are mine and my words are mine. Sharing them with others is a situation that ends here. People do not understand each other. People do not see each other.

My words remain silent.

~ © MC Inspirations

Jeg har så meget at fortælle, jeg er et barn. Min moder siger at jeg skal være stille og ikke tale så meget.

Mine ord bliver tyste.

Jeg går i skole og er en god elev. Jeg har så meget at fortælle. Læreren sagde, at jeg skulle være stille og ikke fylde så meget.

Mine ord bliver tyste.

Jeg vil arbejde og forsøger at finde mit ståsted. Jeg vil være fotograf, jeg vil prøve så meget.  Jeg er kvinde og på den tid skal kvinder ikke syne for meget i landskabet.

Mine ord bliver tyste.

Jeg møder mange mennesker, de er over venlige og rare. Så begynder de, at manipulere mig til at gøre hvad de ønsker jeg skal gøre og være som de ville have som jeg skal være. Jeg vender dem ryggen.

Mine ord bliver tyste.

Jeg er ældre og kan stadig ikke forstå mennesker. Når jeg taler med dem er som om ordene bliver meningsløse, uden betydning, bare en mund der bevæger sig som på en mester Jakel dukke. Hvad har jeg at fortælle? Hvad er vigtigt at sige? Det der var vigtigt før, er nu uden betydning.

Mine ord bliver tyste.

Jeg plejer at skrive til familie og venner, men hvad skal jeg sige nu, som har betydning, hvad kan der siges. Tale om vejret, det dog for tomt, diskutere det nye emner som er i alle medier, med racisme og politibrutalitet og sociale forhold?

Mine ord bliver tyste.

Før ville jeg blive vred, over at det sker, men nu?  Hvorfor er der ingen der virkelig siger deres mening, hvad er af betydning for dem? Døden? Det er jo en ting som man kan tage og føle på, er det rigtigt? Men der er jo ingen død, vi lever alle videre i en eller anden form. Naturen viser det jo i alle dens mangfoldigheder. Er det anderledes med os ”mennesker”?

Mine ord bliver tyste.

Viser jeg andre, at ”Nu er det nok” bliver de fornærmet, bange eller bare vender ryggen til.

Har det noget at gøre med, at jeg er en ”ældre” ”yngre” ”barn” eller har det noget at gøre med at være er for tyk, eller for tynd? eller er det ”bare”, at det grimme ansigt viser sig igen, ”Racisme”

Racisme: Hvid taler ned til sorte, brune, gule eller røde?

Racisme: Sort fortæller hvid at hvid ikke må gøre dette og hint hvis hvid ville hjælpe? Er det modsat-racisme?

Racisme: Unge ønsker ikke at få råd fra ældre?

Racisme: Ældre der ikke kan udstå de unge, fordi de ingenting forstår, er støjende og ikke rejser sig for dem i busser, tog eller andre steder?

Rasisme har mange facetter.

Mine ord bliver tyste.

Retfærdighed og frihed, bliver der råbt alle vide vegne fra.

Retfærdighed til at få alle sine penge tilbage som regeringen har taget fra os, til hjælp for eventuelle slige situationer som den nærværende. 

Retfærdighed ville være at Folketingets medlemmer skulle afgive noget af deres løn til den samlet pengekasse.

Retfærdighed vil være at de penge vi betaler i skat til de ”folkevalgte” bliver tilbageholdt til en national fond.

Jeg bruger mange ord for at sige ingenting.

Derfor taler jeg ikke mere. Jeg taler ikke mere med mennesker der ikke ønsker mig at være det jeg er.

Mine tanker er mine og mine ord er mine. At dele dem med andre er en situation der ender her. Menneskene forstår ikke hinanden. Menneskene ser ikke hinanden.

Mine ord bliver tyste.

~ ©Mariane

Thank you for your visit ~ Tak for dit besøg

Leave a Reply

You cannot copy content of this page

%d bloggers like this: